:: ช่วงนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังคงน่ากลัว ขอให้คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนศรีนคร ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ ::
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีนคร ปีการศึกษา 2564 29 ส.ค. 65
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบ โรงเรียนศรีนคร ปีการศึกษา 2564 20 ส.ค. 65
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ 06 ก.ค. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 01 ก.ค. 65
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 01 ก.ค. 65
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย 22 มี.ค. 65
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม MOE SAFETY CENTER 11 ม.ค. 65
การจัดงานฉลองวันเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 04 ม.ค. 65
เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับครูและนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 29 ก.ค. 64
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On-Hand 12 ก.ค. 64
ขอมอบแผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ 05 ก.ค. 64
การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 02 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2563 29 มิ.ย. 64
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของโควิด 19 29 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์มหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและมาตรการให้กู้สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญฯ 25 มิ.ย. 64
การคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ปีพุทธศักราช 2564 27 พ.ค. 64
ข่าวการศึกษา
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14 ก.ย. 65
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ปี พ.ศ. 2563 01 ก.ค. 65
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565 01 ก.ค. 65
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 01 ก.ค. 65
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-80 (ฉบับย่อ) 01 ก.ค. 65
Mind-Map ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-80 01 ก.ค. 65
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี พ.ศ. 2560-64 (บทสรุป) 01 ก.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-64 01 ก.ค. 65
ผู้บริหาร

นายอนุชิต กมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด
    ตุลาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล