รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีนคร
414 หมู่ 3   ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
เบอร์โทรศัพท์ 055-652988 เบอร์แฟกส์ 055-652988
Email : sinakhon_school@snk.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :