คณะผู้บริหาร

นายอนุชิต กมล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 087-8462518
อีเมล์ : akamol@snk.ac.th

นางสาววิมพ์วิภา ระลึก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 093-5508444
อีเมล์ : nan_nan9464@hotmail.com

นายลภชัย พรมวิหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 095-6360696
อีเมล์ : lpromwiharn@gmail.com