ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,06:24  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Natural disasters
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,06:22  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..