คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววิมพ์วิภา ระลึก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 093-5508444
อีเมล์ : nan_nan9464@hotmail.com

นายลภชัย พรมวิหาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 095-6360696
อีเมล์ : lpromwiharn@gmail.com