ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจมาศ อยู่เชื้อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7306749
อีเมล์ : benjamas-23@hotmail.com
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,06:24  อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2564,06:24   อ่าน 81 ครั้ง