พี่เลี้ยงเด็กพิการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนริศรา แดนทอง
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0924938687​
อีเมล์ : naris38sara39@gmail.com​
ที่อยู่ :
บ้าน​เลขที่90/5​ ม.7​ ต.คลองมะพลับ​ ​อ.ศรีนคร​ จ.สุโขทัย​ ​64180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรีคู่ขนาน​ วท.บ.วิทยาศาสตร์​บัณฑิต​ และ กศ.บ.การศึกษา​บัณฑิต มหาวิทยาลัย​พะเยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-2562 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 ครูประจำชั้น​ป.1
2563ถึงปัจจุบัน โรงเรียน​ศรีนคร​ พี่เลี้ยงเด็ก​พิการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล