ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 แบบ 318 ป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 10,314,677 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน

ลำดับที่ 2
แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 10,314,677.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 14 ห้อง
ห้องพิเศษ 1 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 0 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2020-11-08 22:31:47