ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 แบบ 216 ปรัปปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 2,622,200 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน

ลำดับที่ 3
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 2,622,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 505 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
ห้องพิเศษ 0 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 2 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2020-11-08 22:31:52