ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพรวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2500
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.75 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :