รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเรณู ทะบาง (ยุ่ง)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 11
อีเมล์ : yoong-yung@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ก.พ. 2564,15:18 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.185.240


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล