รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภาสพงศ์(สุรเทพ) คล้อยอรุณ (กี้ร์/เทพ)
ปีที่จบ : ม.6/2540   รุ่น : -
อีเมล์ : passapong.thep@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สตช.
ตำแหน่ง : รอง สว.สืบสวน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ภ.จว.ปทุมธานี ช่วยฯ ศอ.ปส.ภ.1

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2564,22:58 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.224.104


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล