รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชลดา ชมภูพันธ์ (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น :
อีเมล์ : chonlada_jeab31@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2564,21:46 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.217.226


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล