รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ไพศาล พันธัญกิจ (แกละ)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : ครูสมร
อีเมล์ : paisarn.ph@nbtc.go.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงาน กสทช.
ตำแหน่ง : วิศวกร
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 ก.พ. 2564,17:58 น.   หมายเลขไอพี : 1.20.55.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล