คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13 คู่มือบริหารฝ่ายงบประมาณ ศรีนคร 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document O13 คู่มือบริหารฝ่ายบุคคล ศรีนคร 65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 688.77 KB
Adobe Acrobat Document O13แนวปฏิบัติงานของงานธุรการ2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB