ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีนคร
ประชุมชี้แจงกรรมการการดำเนินการสอบวัดผลทางการเรียน ปลายภาคเรียนของ กศน.อำเภอศรีนคร
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 3 คน
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการวิจัย
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
โรงเรียนศรีนคร "ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ" ทุกห้องเรียน ทุกห้องปฏิบัติการในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิด-1
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
ท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีนคร
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4-3
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
ประชุมและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนศรีนคร เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64