ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีนคร
วัยรุ่น Pfizer เข็มที่ 2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
คนเก่ง ศรีนคร
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครเป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
เตรียมสถานที่รับเปิดเทอม
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
โรงเรียนศรีนครรับรางวัลรองชนเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดการแข่งขันการจัดทำสื่อออนไลน์ในหัวข้อ สร้างพื้นที่ปลอดภัย และเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
เข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดออกเสียงภาษาไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
รางวัลสถานศึกาาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
โรงเรียนศรีนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีนคร ครั้งที่ 5/2564
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
ประชุมชี้แจงกรรมการการดำเนินการสอบวัดผลทางการเรียน ปลายภาคเรียนของ กศน.อำเภอศรีนคร
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จำนวน 3 คน
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการวิจัย
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
โรงเรียนศรีนคร "ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ" ทุกห้องเรียน ทุกห้องปฏิบัติการในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิด-1
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 64
ท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีนคร
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4-3
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64
ประชุมและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนศรีนคร เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 64