เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับครูและนักเรียน
เลื่อนการจัดอบรมครู โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 93 ครั้ง