ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีนคร
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการวิจัย
วันที่ 15 มกราคม 2564  นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 
นางสาววิมพ์วิภา  ระลึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายลภชัย พรมวิหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการวิจัยและPLC  ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีนคร ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์  โดยนางพนอ  เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรมและได้รับเกียรติจากนายสมาน สาสิงห์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีนครเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1933680536774389&id=582085531933903
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 297 ครั้ง