นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 
เมื่อวัน 19 มิถุนายน 2556 โรงเรียนศรีนครได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com