นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 

 

 

"กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 "

            โรงเรียนศรีนครจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม        2560 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย แสดงภาวะผู้นำ ผู้ตามในเกมกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 ชมภาพกิจกรรม

 

   พิธีถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนศรีนครได้จัดกิจกรรมพิธีถวาย ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ชมภาพกิจกรรม คลิก

 

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 15 มิถุนายน 2560  นายอำนวย  บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน  ศรีนคร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน        โรงเรียนศรีนครร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพและระลึกถึง        พระคุณบูรพาจารย์

 

ชมภาพกิจกรรม คลิก

 โรงเรียนศรีนครจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

             วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอำนวย  บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/60    เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา  ตลอดจนแจ้งแนวทางระบบดูแลของทางโรงเรียน     ให้ผู้ปกครองรับทราบ

http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/11059604_907010822719711_5218398751144377022_n.jpg

>>คลิกชมภาพเพิ่มเติม<<

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560
                            
                                                                                        
            วันที่ 15 สิงหาคม  2560 โรงเรียนศรีนคร จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันวาดภาพ ตอบปัญหาวิทยาศาสตรื การประกวดแต่งกายด้วยชุดรีไซเคิล ณ อาคารชูชาติ  เพ็ชรอำไพ
                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<                                                     


                                                        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : แนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนประถมในเขตบริการ

          ผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียน ออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนศรีนคร ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2559

        

        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : สวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

           เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2560 นายอำนวย  บูรณะไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครได้นำกระเช้าของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานใกล้เคียง

 http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/S__140263447.jpg       

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์   
 

 

 

นายอำนวย  บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
  
 

  

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com