fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r1tb_HeadMenu7:DataDetail1

 

 

 

1.คำสั่งการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการประเมินระบบดูแลฯ

18 สิงหาคม 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

5 สิงหาคม 2563 

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

23 กรกฎาคม 2563

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

21 กรกฎาคม 2563

ตรวจความสะอาดเรียบร้อยของโรงอาหาร

 

16 กรกฎาคม 2563

พิธีไหว้ครู 63

 

1 กรกฎาคม 2563

บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันแรก

   

 

 
 
                                                                                        
       
                                            
 

นายอำนวย  บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

 

 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com


fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat