fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r1tb_HeadMenu7:DataDetail1

 

 

 

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือ COVID 19

คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในสถานศึกษา

ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ!

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและรายการอุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 3

1. TOR
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(บก.06)
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ห้องเรียน
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ อุปกรณ์

 

 

 

การบรรยายเรื่อง

สถาบันพระมหากษัตริย์

ประเพณีลอยกระทง

 

พิธีอำลาผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

   

 

 
                                                                                        
       
                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com


fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat