เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
          โรงเรียนศรีนคร นำโดย นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนคร เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2557

 
 

 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนศรีนคร  

          ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดขึ้นในที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
           1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
           2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
           3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและผลงานวรรณกรรมของกวีเอกสุนทรภู่
           4. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองและสังคม
 
กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26  มิถุนายน 2557
  
 
 งานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          โรงเรียนศรีนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในงานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนศรีนคร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
           1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.09
           2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.58
           3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 28.99
           4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.22
โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนศรีนคร

            โรงเรียนศรีนคร ได้จัด โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนศรีนคร โดยมีกิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธร อำเศรีนคร โรงพยาบลศรีนคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
 
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Gallery รูปภาพกิจกรรม  
ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ รอบ 4 ทีมสุดท้าย

     รายการ ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ รอบ 4 ทีมสุดท้าย หาทีมแรกเพื่อผ่านเข้าไปชิงแชมป์ ชิงช้าสวรรค์ประจำฤดูร้อน ระหว่าง โรงเรียนสี่คิ้วสวัสดิ์ ผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ดวลกับ โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนใดจะได้ผ่านเข้ารอบ ติดตามดูได้ในรายการ ชิงช้าสวรรค์ ออกอากาศทุกเย็นวันเสาร์ ทางทีวีช่อง 9 เริ่มเวลา 16.00 นาฬิกา ผู้ที่พลาดชมทางทีวี ติดตามดู ชิงช้าสวรรค์ ย้อนหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.youtube.com/watch?v=RygR25XR3ns

 
 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
รางวัลระดับ เหรียญทอง
                               1. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  
                               2. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
                               3. กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

นายสุทธิ อาดูร 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 
 
 กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน


เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com