นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 

มอบเกียรติบัตรทำความสะอาดเขตพื้นที่
ชมภาพกิจกรรม คลิก

รับรางวัลการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558

      เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนศรีนครได้รับรางวัลการประกวดโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558 ซึ่งการประกวดในครั้งนี้โรงเรียนศรีีนครได้รับรางวัล 3 รายการได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ประเภทโรงเรียน ,รางวัล     รองชนะเลิศอันดับ 2ประเภทครู-อาจารย์และรางวัลชนะเลิศประเภทเพลง

 

ชมภาพกิจกรรม คลิก

ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีนครมอบทุนการศึกษา

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  คุณปราณี  เบทเทอรี่  (ศิษย์เก่า  จบปีการศึกษา 2532)  พร้อมครอบครัว
ได้เดินทางมา
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีคร  จำนวน 10 ทุน  เป็นเงิน  10,000 บาท

      

 โรงเรียนศรีนครร่วมขบวนงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย

             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนโรงเรียนศรีนครร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/11059604_907010822719711_5218398751144377022_n.jpg

>>คลิกชมภาพเพิ่มเติม<<


โรงเรียนศรีนคร ทำบุญซุ้มพระบริเวณหน้าโรงเรียน
                            
                                                                                        
             เนื่องด้วยศิษย์โรงเรียนศรีนคร รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2512 ม.ศ.3/ก โดยมี นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
เป็นประธานรุ่น ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนศรีนคร เพื่อจัดสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2558 ณ บริเวณทางเข้าหน้าประตูโรงเรียน

                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอำเภอศรีนคร

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนศรีนครร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายมานพ  วิชิตนาค ในโอกาสที่มารับตำแหน่งนายอำเภอศรีนคร

       

กิจกรรมร่วมกับชุมชน : กฐินพระราชทาน วัดราษฎ์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง

           วันที่ 21 พ.ย. 2558 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีนคร ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดราษฎ์ศรัทธาธรรมพระอารามหลวง

 http://www.siamvip.com/ManageFiles/http://www.siamvip.com/ManageFiles/FileUploads/snk/imgUploads/S__140263447.jpg       

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
 
 

                                                                                        

 

งานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                    

          โรงเรียนศรีนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในงานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนศรีนคร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
           1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.09
           2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.58
           3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 28.99
           4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.22


นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

 

 

 

นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
  
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 
 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com