นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
 

ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีนครมอบทุนการศึกษา

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  คุณปราณี  เบทเทอรี่  (ศิษย์เก่า  จบปีการศึกษา 2532)  พร้อมครอบครัว
ได้เดินทางมา
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีคร  จำนวน 10 ทุน  เป็นเงิน  10,000 บาท

      

 โรงเรียนศรีนคร  เลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งบุคลากร

              เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนศรีนคร ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมทั้งเลี้ยงส่งบุคลากรทางการศึกษาดังนี้  เลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์  ครูพัธนันทน์  ธนภัทร์ทองกุล   ครูสุมลทิพย์  อินทโชติ   ครูจิรภา  อินนารี   เลี้ยงส่ง ครูจุฑามาศ  วงษ์เขียว ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  และครูกฤติยาภรณ์  จันทร์สวัสดิ์ ไปดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย


โรงเรียนศรีนคร ทำบุญซุ้มพระบริเวณหน้าโรงเรียน
                            
                                                                                        
             เนื่องด้วยศิษย์โรงเรียนศรีนคร รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2512 ม.ศ.3/ก โดยมี นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ เป็นประธานรุ่น ได้บริจาคเงินให้กับโรงเรียนศรีนคร เพื่อจัดสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2558 ณ บริเวณทางเข้าหน้าประตูโรงเรียน
                                            
>>> ชมภาพกิจกรรมเพิมเติม <<<
                    
                                  

                                                          

                                                        
กิจกรรม                                                


  


                                                        

 

 

 

กิจกรรม                                                 

                                                           

 

 
 
 
                                                                                                                 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 
 
 
 

                                                                                        

 

งานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                    

          โรงเรียนศรีนคร ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในงานประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย ซึ่งโรงเรียนศรีนคร มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
           1. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.09
           2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 18.58
           3. สาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 28.99
           4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.22


นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร

 

 

 นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร
  
 

นายนิรันดร์  ฤทธิ์ขันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน

 
เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียน
  ได้มีจิตอาสาเพื่อกระตุ้นให้แต่ละคน
  ได้ลุกขึ้นมาทำความดีกันเพื่อโรงเรียน
  และชุมชนของเราจะได้ งดงาม สะอาด
  และ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 
   
   

โรงเรียนศรีนคร  414 หมู่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180  โทร.055-652988
design by jutamattt email :
jutamattt@gmail.com